COVID-19

Information gällande COVID-19 till alla som dansar och vistas på STHLM DanceCrew 


 • Stanna ALLTID hemma om du känner minsta symtom på sjukdom, oavsett vad det är!
 • Byt om innan du kommer till dansskolan när det är möjligt
 • Tvätta och/eller sprita händerna när du kommer till dansskolan och när det behövs
 • Håll avstånd och undvik onödig trängsel med andra på plats
 • Föräldrar och andra väntar när det är möjligt utanför lokalerna
 • Undvik att vistas i lokalerna mer än nödvändigt, att vänta in sin lektion är självklart okej


Vi fortsätter från vår sida med extra städning, engångshanddukar, handsprit och andra åtgärder.


Dansskolan har gjort en riskbedömning i enlighet med rekommendationer från FHM som vi uppdaterar kontinuerligt när det kommer nya råd och restriktioner. Dansskolan ska vara en säker plats där både dansare och personal kan känna sig trygga med att vi inte har någon smittspridning vilket vi hittills har lyckats bra med.


Fortsätt att tvätta och sprita händerna, håll avstånd och stanna hemma när det är möjligt så är vi snart ute på andra sidan igen.


Här finns vår riskbedöming för verksamheten att läsa.

Pandemilagen 


  Med anledning av den nya pandemilagen har vi också vidtagit ytterligare åtgärder

  på dansskolan. Vår danssal är 165 kvm stor vilket innebär att vi som mest kan vara

  16 dansare åt gången i den. Utrymmet utanför danssalen är 48 kvm så där kan

  4 personer åt gången vistas.


  Som ni förstår innebär detta en hel del trix och fix med in och utsläpp av elever när

  lektionerna börjar och slutar. Vi kommer att släppa in er i omgångar när lektionen

  börjar. Dvs börjar lektionen kl 17.30 får man inte komma in tidigare än så.

  Det är såklart inte så kul att behöva vänta ute i regn och slask men vi måste

  verkligen vara stenhårda med detta då det kan innebära höga böter annars.


  Vi kommer att fortsätta med att korta ner lektionerna lite på grund av detta.

  Dansar man tex kl 17.30-19.30 så kommer man att släppas in 17.30

  och vara ute igen 19.30


  Vi har även:

  • Tillfälligt tagit bort möbler i entren så att det ska vara större ytor att
   sprida ut sig på
  • Stängt av omklädningsrummet (kom ombytt eller byt om på toaletten
   en och en)
  • Skyltat med hur många besökare som får vistas i lokalerna både ute och inne 
  • Ökat ventilationen i samtliga utrymmen
  • Ställt ut behållare med handsprit på flera olika plaster
  • Tagit in extra personal för att se till att alla håller avstånd
  • Infört nya städrutiner med städning minst en gång om dagen